(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Ислам дининде экстремизм ҳәм терроризмге орын жок

Автор: mednf.uz on .

terarizimgaorinyoqfon Ҳеш кимге сыр емес ҳәзирги күнде дүния мәмлекетлериниң, соның ишинде бизиң мәмлекетимиздиң де тынышлығына қәўип салып атырған жаўыз күшлер жоқ емес. Ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери тәрепинен жасларымызды усындай жаўыз нийетли инсанлар тәсиринен қорғаў мақсетинде көп ғана жумыслар әмелге асырылмақта.

Филиалда Нөкис қалалық кеңеси депутатларының қатнасыўында ушырасыў өткерилди.

Автор: mednf.uz on .

filialimizdadiputatlararasindaushrasiwfooon 16-январь күни Филиал мәжлислер залында Өзбекстан Республикасы Президенти шығармалары, Олий Мажлиске Мүрәжатнамасы, Олий мәжлис сессиялары материаллары ҳәм Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети Қарарларының мазмун-мәниси менен таныстырып барыў мақсетинде ушырасыў откерилди.

«Филиал алпамыслары» спорт жарысы өткерилди.

Автор: mednf.uz on .

aybek14yanbarga arnap soprtjazrsfooon Филиалымызда «14-январь ўатан қорғаўшылары күни» байрамына бағышланып, «Филиал Алпамыслары» атамасындағы спорт жарыслары өткерилди. Бәрше факуълтет ҳәм кафедраларда оқып билим алып атырған ер студентлер спорттың  армреслинг, футзал, волейбол ҳәм басқа да бир неше түрлери бойынша өз ара беллести.

«Ўатан муқәддес, оны қорғаў әдиўли ўазыйпа»

Автор: mednf.uz on .

fon12yanvaraybek 12-январь күни филиалымызда Өзбекстан Респўбликасы Қураллы Күшлериниң 27-жыллыы ҳәм ўатан қорғаўшылары күни мүнәсебети менен «Ўатан муқәддес, оны қорғаў әдиўли ўазыйпа» атамасында байрам кешеси өткерилди.