(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

ДИҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

Автор: mednf.uz on .dag 2018-жылдың 30-май куни «Истиқболли бошқарув кадрларини танлов асосида танлаб олишнинг замонавий тизимини яратиш чора тадбирлари тўғрисида» ПК-3755 санлы Президент қарары қабыл қылынды.

Австрия мәмлекетиниң медицина илимлери докторы, профессор Hanns Michael Moshammer филиалда семинар тренинг өтпекте.

Автор: mednf.uz on .

fonavstraliya Семинар-тренингтиң мақсети филиал профессор оқытыўшылары менен талаба жасларга оқыў процесси бойынша дуния жузлик жаналықларды енгизиў, медицина тараўында илимий жумысларды биргеликте амелге асырыў ҳәм халықаралық дарежедеги қатнасықларды еледе беккемлеўден ибарат болады.

1-октябрь «Муғаллимлер ҳәм устазлар куни» байрам кешеси өткерилди.

Автор: mednf.uz on .

fon1-oktakbir 2018-жыл 29-сентябрь куни филиал мәжлислер залында 1-октябрь «Муғаллимлер ҳәм устазлар куни» байрам мүнәсибети менен кеше өткерилди. Кешеде филиалымыз директоры О.А.Атаниязова ҳәмде филиал профессор-оқытыўшылыары қатнасты.

Филиалда «Директор кубоги» өткерилди.

Автор: mednf.uz on .

valebolruwxiyli fon

Усы жылдың 27-28-сентябрь кунлери филиал спорт залында 1-октябрь «Муғаллимлер ҳәм устазлар куни»не арналған спорттиң стол тенниси, шахмат ҳәмде волейбол турлери бойынша профессор-оқытыўшылар ҳәмде талаба-жаслар арасында «Директор кубоги» өткерилди.
Жарыс соңиндағы нәтийжелер ҳаққында.......