(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Ўатанды мәртлер қорғайды

Автор: mednf.uz on .

watan14-январь күни ТашПМИ Нөкис филиалы мажлислер залында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлериниң 28-жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күни мүнәсибети менен байрам салтанаты өткерилди.

Китап инсанды жақсылыққа жетелейди

Автор: mednf.uz on .

photo 2020-01-20 12-22-57Китап инсанды жерден көкке көтериўши, оның мәнәўий қуўатын асырыўшы уллы күш есапланады. Китап инсанияттың тарыйхы, бәршемизди өз мәнәўий ҳәм руўхый, илмий дүниямызды беккемлеўши, келешекти анық көрсетип бериўши от есапланады.

ТашПМИ Нөкис филиалы студентлери «Универсиада» спорт жарысларында жеңимпаз болды

Автор: mednf.uz on .


photo 2019-12-19 10-20-50Усы жылдың 16–декабрь куни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик Университетинде «Универсиада» спорт жарысларының Қарақалпақстан Республикасы жоқары оқыў орынлары арасында спорттың шахмат-шашка турлери бойынша сайлап алыў басқышы болып өтти.

И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейине саяхат

Автор: mednf.uz on .

muzey1ТашПМИ Нөкис филиалы «Медициналық биология хәм гистология» кафедрасы студент жаслары И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейине саяхат етти.

«Жаңа Өзбекстан – жаңа сайлаўлар» (Демократиялық дебат)

Автор: mednf.uz on .

14-dek debat 1Усы жылдың 14-декабрь күни ТашПМИ Нөкис филиалы мәжлислер залында «Жаңа Өзбекстан – жаңа сайлаўлар» ураны тийкарында демократиялық дебат өткерилди. Оған Республикамызда ҳәрекет етип турған бес сиясий партиялардың белсендилери ҳәм филиал студент жаслары қатнасты.