(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Темур түзиклериниң жаслар тәрбиясындағы орны

Автор: mednf.uz on .

amir

   Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалында  2017-жыл 6-апрель куни  Уллы Саркарда Амир Темур туылған күниниң 681 жыллығы мүнәсибети менен «Темур түзиклериниң жаслар тәрбиясындағы орны» атамасында  ушырасыў болып өтти.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясынын жигирма төрт жыллығы

Автор: mednf.uz on .

5-aprel  2017-жыл 5-апрель куни Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының мәжилислер залында Қарақалпақсатн Республикасы Конституциясының қабыл етилген күнине жигирма төрт жыл толыўына байланыслы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатлары ҳәм хуқық қорғаў уйымларының  қәнийгелери менен ушырасыў болып өтти.

«Хәр күнимиз Наўрыз болсын» байрам сейили

Автор: mednf.uz on .

nawriz     Президентимиз Шавкат Мирзиёев усы жыл 28-февральдағы «2017-жылғы Наўрыз улыўмахалықлық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарына муўапық Наўрыз байрамы быйыл сейил сыпатында белгиленбекте. Усы мүнәсибет пенен ТашПМИ Нөкис филиалында «Хәр күнгимиз Наўрыз болсын» атамасында байрам сейили болып өтти.

8-март «Хаял-қызлар» куни мүнәсибети менен шөлкемлестирилген ушырасыў ҳаққында

Автор: mednf.uz on .

 Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң   2017-жыл 22-февральдағы 154-ф-санлы бийлиги менен Таш ПМИ Нөкис филилында 8-март «Хаял-қызлар»  куни мүнәсибети менен, 6-март куни  «бир пиёла чой устида» атамасында  «Палваншах» ресторанында болып өтти.