(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Абитуриентлер дыккатына!!! Билимли абитуриентлерге ТашПМИ Нөкис филиалына төлемсиз хужжет тапсырыўға имканият

Автор: mednf.uz on .

fongaХабарыӊыз бар быйылдан баслап  Орта билим бериў мекемелерин алдыӊғы жылларда питкерген абитуриентлер тест сынақларында қатнасыў ушын еӊ кем ис ҳақысыныӊ ярым есеси (101 мыӊ 365 сум) муғдарында төлем төлеў белгиленди.