(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

«1-октябрь Муғәллимлер ҳәм устазлар күни» мүнәсибети менен филиалда байрам кешеси өткерилди

Автор: mednf.uz on .

ok1Байрам салтанатынаТашПМИ Нөкис филиалында ислеп кеткен ҳәзирги күнде   ҳүрметли мийнет дем алысындағы устазлар, филиал админстрациясы, барлық бөлимлер, профессор-оқытыўшылар, техник хызметкерлер ҳәм студент-жаслар қатнасты.

« Зийрек китапкумар» викторина ойыны өткерилди

Автор: mednf.uz on .

aaaaaaa11111Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы  Мәлимлеме-ресурс орайында шөлкемлестирилген  « Зийрек     китапкумар» викторина ойынына студент жаслардан дүзилген «Ижодкор» хам «Хамса» командалары қатнасты.

Дин ҳәм илим бир-бирин бийкарламайды

Автор: mednf.uz on .

13-сентябрь күни филиалда студент-жаслар арасында дин бойынша саламат пикирди пайда етиў ҳәм олардың ҳәр қыйлы ағымларға қарсы идеологиялық иммунитетин қәлиплестириў, дин ҳәм оның тәлийматлары бойынша туўры ҳәм жақсылыққа пайдаланыў мақсетлерин өзинде жәмлеген ушырасыў болып өтти.

«Жыл талабасы - 2019» көрик таңлаўы өткерилди

Автор: mednf.uz on .

jil talabasi2019-жыл 13-сентябрь күни ТашПМИ Нөкис филиалы 1 факультетинде Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2019-жыл 2-августтағы №702-санлы буйрығы ҳәмде Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы директорының 2019-жыл 8-августтағы 493-санлы буйрығында берилген тапсырмаларды орынлаў мақсетинде факультет көлеминде «Жыл талабасы - 2019» көрик таңлаўы болып өтти.

Ҳаял-қызлардыӊ ҳуқық ҳәм имкәниятлары кепилленеди

Автор: mednf.uz on .

qizФилиалда усы жылдыӊ 12-сентябрь күни Өзбекстан Республикасының ҳаял-қызларды басым ҳәм зорлықтан қорғаў туўрысындағы  ҳәм ҳаял-қызлар ҳәм еркеклер ушын тең ҳуқық ҳәмде имканиятлар кепилликлери туўрысындағы Нызамның мазмун-мәниси түсиндириў мақсетинде ушырасыў болып өтти.