(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali
Басып шығару

Басланғыш ҳаял-қызлар камитети ҳаққында

     Өзбекистан Республикасы Президенти И.А.Каримов «Ayolni e`zozlash, unga extirom ko`rsatish – xalkimizning o`ziga xos eng go`zal fazilatlaridan biri. Ayolni uluglash – oilani, Vatanni, xayotni uluglash deb tushunadi elimiz. Ayniksa, mustakillikka erishilgach, Uzbekistonda Xotin-kizlarning jamiyatdagi o`rni va mavkeini mustaxkamlash borasida davlat axamiyatiga molik tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda» деп айтқан еди.
      Презитентимиз 2004 жыл 25 майдағы «Өзбекистан ҳаял-қызлар кәмитетин қоллап-қуўатлаў барысында қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ПФ-34-34 санлы Пәрманы ҳаял-қызлардың социаллық-сиясый искерлигин асырыў, ден-саўлығын беккемлеў, ҳаял-қызларды жумыс пенен тәмийинлеў, улыўма алғанда, ҳаял-қызлардың жәмиеттеги орнын асырыўда аҳмиетке ийе. Ҳаял –қызладың жәмиеттеги орнын асырыў барысындағы район, қала ҳакимлери ҳәм ҳаял-қызлар камитетлериниң актуал ўәзийпалары болса пәрманда көрсетилген. Президент пәрманының тийкарғы мәниси демократик қарым қатнасықларды жақсылаў, шахс еркинлиги ҳәм ҳуқуқларын кепиллендириў зәрүрлиги күшейген ўақытта ҳаял-қызлар, аналар ҳәм олар тәрбиялап атырған перзентлердиң социаллық-сиясый активлигин асырыўдан ибарат.

      ТашПМИ Нөкис филиалында ҳаял-қызлар камитети шөлкемлестирилген. ТашПМИ Нөкис филиалы ҳаял-қызлар камитетине басшылық етиўде ҳәм камитет искерлигинде профессор-оқытыўшылардың хизметлери үлкен. 2014 жқлдан баслап ҳаял-қызлар камитетин «Жәмийетлик пәнлер» кафедрасы оқытыўшысы Т.О.Пирниязова кафедрасы оқытыўшысы басқарып келмекте. Филиалдың 3 факультетинде ҳаял-қызлар кеңеслери ис алып бармақта.

 

ТашПМИ Нокис филиалы Хаял-кызлар кенесинин 2015-2016 окыу жылында сентябрь айы ушын 

МАГЛЫУМАТЫ

Сентябрь айында хаял-кызлар баслангыш шолкеминин жумысларын шолкемлестириуди, хам онын курамын сайлау максетинде жыйналыс болды, кенес агзалары сайланды. Жумыслары болистирилип берилди, топарларга кирип кийиниу маденияты, салемлесиу адеби бойынша тусиниклер берилди.  «Зулфия кызлар» хам»Азада кызлар» догереги басшыларына уазыйпалар жуклетилди.