(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

gulbaxar

Дийўанхана бөлими баслығы:

Өтенезарова Гулбахар Қалқназаровна

(+99861) 222-84-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   Ташкент педиартия институты Нөкис филиалыдын   дийўанхана бөлиминде бөлим баслығы,   ис-жүргизиўши, архивариус   өз искерлигин көрсетип келмекте. Олар филиал  қағыйдасы тийкарында жумыс алып барып, келип түскен корреспонденцияларды қабыл етеди ҳәм дизимге алады.Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарарлары, Өзбекстан Республикасы Министрликлер Кеңеси, Өзбекстан Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигинен, Өзбекстан Республикасы Ден-саулыкты саклау министрлигинен келген хатлар, модемограммалар, факс, коллегия қарарлары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, Қарақалпақстан Республикасы  Министрлер  Кеңесинен келген телефонограмма ҳәм буйрықлары дизимге алынып АСКИД бағдарламасына киргизилгеннен соң қадағалаў карточкалары  менен биргеликте жуўапкер адамларға яғный тийисли бөлимлерге тарқатады.Сондай-ақ, пуқаралардың жазба ҳәм аўызеки мүрәжәтлери дизимге алынып, жуўапкер адамларға бериледи  . Архив исин шөлкемлестириўде бөлимлерден архивке тапсырылатуғын ҳүжжетлер тийисли тәртип бойынша дизимге алынып, белгили мүддетте сақланады ҳәм мәмлекетлик архив пенен биргеликте жумыс алып барады.Филиал директоры тәрепинен шығарылған буйрықлар тийисли факультетлерге, кафедраларға ҳәм бөлимлерге нусқалары таярланып өз ўақтында жетип барыўын тәмийинлейди.