(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Ilimiy isler

Bo’limnin’ waziypalari:

-Tashkent pediatriya meditsina instituti No’kis filiali ilimiy ha’m ilimiy pedagogikaliq kadrlar tayarlaw iskerligin sho’lkemlestiriw;
-Ilimiy ha’m ilimiy pedagogikaliq kadrlar tayarlaw rejesin islep shig’iw ha’m olardin’ orinlaniwin qadag’alaw;
-Ilimiy ha’m ilimiy pedagogikaliq kadrlar tayarlaw iskerligi boyinsha fakultet ha’m kafedralardin’ iskerligin muwapiqlastiriw;
-Ilimiy anjumanlardi sho’lkemlestiriw, metodikaliq ja’rdem ko’rsetiw ha’m basshiliq etiw;
-U’lken ilimiy xizmetler izleniwshi, mustaqil izleniwshi ha’m klinik ordinaturag’a qabillawdi a’melge asiradi;
-Kafedralardin’ ilimiy-izertlew jumislarinin’ na’tiyjelari boyinsha baspadan shig’arilg’an ilimiy miynetlerdi jiynaw, kafedra ha’m ilimiy-pedagogikaliq kadrlar tayarlaw bo’limin nusqalar menen ta’miyinlew;
-Kafedralardin’ ilimiy-izertlew jumislari boyinsha esabatin qabillaw;
-Joqari ha’m orta arnawli bilimlendiriw ministrligi, Densawliqti saqlaw ministrligi ta’repinen kelgen buyriq, biylik, modemnoma ha’m basqa barliq hu’jjetlerge juwap beriw;

Bo’limnin’ bag’darlari:

-Filialda xizmet ko’rsetiwshi professor-oqitiwshilar ha’m kafedralardin’ ilimiy potensialin asiriw;
-Ilimiy-izertlew na’iyjelerin a’meliyatqa engiziw;
-Joqari da’jejeli ilimiy ha’m ilimiy-pedagogikaliq kadrlar tayarlaw ha’m jaslardin’ ilimiy do’retiwshiligin ha’r ta’repleme qollap-quwatlaw;
-Ziyrek talabalardi aniqlaw (TIJ) ha’m olar menen turaqli tu’rde shug’illaniw;