(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими

 daryabay

Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими баслығы:

    Дарябай Ҳакимов

 

861-222-84-18

 

 91-300-36-29

        Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими Кадрлар таярлаў миллий дәстүринде белгиленген ўазыйпалардың орынланыўы, оқыў-билимлендириў процессинде Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президенти Парманлары, Өзбекстан Республикасы Президенти қарарлары, Өзбекстан Республикасы Президент аппараты, Министрлер Кабинетиниң жоқары билимлендириў тараўына тийисли қарарлары, Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң норматив ҳүжжатлери ҳәм методик көрсетпелериниң орынланыўын өз ўақтында қадағалаў ҳәм анализ қылыў ҳәм переспектив режелерди ислеп шығыў ҳәм олардың мониторингин жыллық реже тийкарында алып барыў. Факультетлер, кафедралар ҳәм басқа бөлимлердиң оқыў, оқыў -методик, руўхый-ағартыўшылық, илимий-изертлеў, кадрлар кәнийгелигин асырыў ҳәм қайта таярлаў, Өзбекстан Республикасы нызамлары, Президенти Парманлары, қарарлары, бийликлери, Министрлер Кабинети қарарлары, бийликлери, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги Коллегия қарарлары, буйрық ҳәм модемнамалары, филиал ишки буйрықлары ҳәм Илимий кеңес қарарлары орынланыўын қадағалайды ҳәм билимлендириў тараўындағы норматив ҳүжжатлердиң орынланыўын қадағалаўды ҳәм мониторингин алып барады. Қадағалаў нәтийжелери ҳәмде көрсетилген кемшиликлер ҳәм машқалаларды сапластырыў бойынша анық усынысларды филиал админстрациясына усыныс етеди.


Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими хызметкерлериниң қурамы:

Бөлим баслығы – Дарябай Ҳакимов
Методист- Жиемуратова Шайдахан