(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Емлеу иси факультети

 
qqqqq 

Емлеў ҳәм стоматология факультети деканы

К.Алламуратов

тел:+99891 379-80-52

тел:+99861 226-0813

 


           Емлеу хам стоматология факультети

   Емлеу факультети дәслепки мәрте Карақалпақ мәмлекетлик университети қурамында 1997-жыл ашылды ҳәм сол жылы 63 талаба оқыўға қабылланған болса, ҳәзирги кунде 481 талаба тәлим алмақта. Окыў муддети 6 жыл. Факультетимиздиң тийкарғы ўазыйпасы жоқары дәрежели улыўма әмелий шыпакерлерди жетилистириў есапланады.
Факультет қурамында стоматология тәлим бағдары болып, 2012-2013-оқыў жылында ашылды. Бугинги кунде 225 талаба билим алмақта. Оқыў муддети 5 жыл.
   Тәлим бағдарларында оқыў процессии уш тилде қарақалпақ, өзбек ҳәм рус тиллеринде алып барылады.
Факультет тәлим бағдарлары бойынша бакалаврлардың таярлық дәрежесине қойылатуғын улыўма талаплардан келип шығып, болажақ шыпакерлерде кәсиплик этика ҳәм клиник пикирлеў көнликпелерин пайда етиў әҳмийетли есапланады. Факультет деканаты өзине бириктирилген кафедралар менен биргеликте таярланып атырған талабаларды жоқары мәнаўиятлы ҳәм ҳәр тәреплеме бәсекиге сай кадрлар етип тәрбиялаў мақсетинде олардың илимий искерлигине айрықша итибар береди. Усы мақсетте факультет қурамындағы кафедраларда спорт ҳәм пән дөгереклер шөлкемлестирилген.

Емлеў ҳәм стоматология факультети қурамындагы
кафедралар

1.Акушерлик гинекология ҳәм неонатология

2.Ишки кеселликлер прорпедевтикасы ҳәм эндокринология

3.Факультет ҳәм госпитал терапия

4.Факультет ҳәм госпитал хирургия

5.Улыўма хирургия кафедрасы

6.Улыўма стоматология

7.Патология