(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Халық аралық байланыслар

 

    ТашПМИ Нөкис филиалы халықаралық байланысларды əмелге асырыуда дуняның белгили университетлери менен келисимлер шенберинде халык аралык биргеликтеги билимлендириу дəстурлерин əмелге асырып,биргеликтеги илимий-изертлеу искерлигин алып бармақта.Сондай-ақ халык аралык илимий-әмелий семинарлар хам конференциялар шөлкемлестирилип келмекте.Жоқары дәрежели,билимли окытыушылар хам хызметкерлерде академиялык өз-ара пикир алмасыўлар ҳәм профессорлардын келиуин тəмийинлеп келмекте.Филиал кадрларды таярлаў хəм илим тараўында дуняның белгили Жоқары оқыў орынлары хəм илимий орайлары менен беккем байланысларды жолға қойған.Бизин шет еллик шериклеримиз:

koreyya

 •Корё университети, Гуро клиникаси (Корея Республикаси)

 

 

 

pusan

 

 

•Пусан Миллий Университети (Корея Республикаси)

 

 

 

vinetsiya 

 

•Вена Медицина Университети (Австрия

 

 

 

kazan 

 

•Казань Миллий Медицина Университети (Россия)

 

 

 

akademiya 

 

•Дипломнан кейинги Россия Медицина Академияси (Россия)

 

 

 

 

sanpeter 

 

•Санкт-Петербург Миллий Педиатрия Медицина Университети (Россия)