(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Керекли ҳүжжетлер дизими

УСЫ ЖЫЛЫ ПИТКЕРГЕНЛЕР УШЫН

1. Директордың атына арза
2. Кадрларды есапқа алыў жеке қағазы (фотосүўрети менен)
3. Өмир баяны
4. Минезлеме (директор ҳәм факультет деканының қолы қойылған болыўы шәрт)
5. Мағлыўматнама (объективка)
6. Диплом (грант тийкарында оқыўды питкергенлер ушын дипломның көширмеси), дипломға қосымша баҳалар жазылған мағлыўмат кағазы (приложение к диплому)
7. Мийнет дәптершеси ксеронусқасы (тастыйықланған)
8. Паспорт, әскерий билеттиң оригиналы көрсетиледи, ксеронусқасы тапсырылады
9. Фотосүўрет (3,5х4,5) – 6 дана
10. Медициналық кориктен өткенлиги ҳақкында 086-формадағы справка

Ҳүжжетлер папкаға (скоросшиватель) тигилген ҳәм конвертке салынған болыўы тийис

Ҳүжжетлер 20-июльден 20-августқа шекем қабыл етиледи.

Жумыс ўақты: 9.00 – 18.00. Түслик ўақты: 13.00-14.00.

 

ИС СТАЖЫНА ИЙЕ БОЛҒАНЛАР УШЫН

1. Директордың атына арза
2. Кадрларды есапқа алыў жеке қағазы фотосүўрети менен (ис жайынан тастыйықланған болыўы шәрт)
3. Ақырғы жумыс орнынан минезлеме (жумыс орны басшысының қолы болыўы шәрт)
4. Мағлыўматнама (объективка)
5. Мийнет дәптершесиниң ксеронусқасы (тастыйықланған)
6. Өмир баяны
7. Диплом (грант тийкарында оқыўды питкергенлер ушын дипломның көширмеси), дипломға қосымша баҳалар жазылған мағлыўмат кағазы (приложение к диплому)
8. Паспорт, әскерий билеттиң оригиналы көрсетиледи, ксеронусқасы тапсырылады
9. Фотосүўрет (3,5х4,5) – 6 дана
10. Медициналық көриктен өткенлиги ҳақкында 086-формадағы справка

Ҳүжжетлер папкаға (скоросшиватель) тигилген ҳәм конвертке салынған болыўы тийис


Ҳүжжетлер 20-июльден 20-августқа шекем қабыл етиледи.

Жумыс ўақты: 9.00 – 18.00. Түслик ўақты: 13.00-14.00.