(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

ТашПМИ Нөкис филиалы директоры питкериўшилерге планшет саўға етти

Автор: mednf.uz on .

planshet 122-май күни ТашПМИ Нөкис филиалында 2018-2019 оқыў жылы питкериўшилерине Қарақалпақстан Республикасы Ден саўлықты сақлаў министрлиги, Республикалық санитария-эпидемиология бақлаў орайы, қала ҳәм районлық медицина бирлеспелери баслықлары  тәрепинен бос жумыс орынлары усыныс етилди ҳәм питкериўшилер билим алған бағдарлары бойынша  жумыс ислеў ушын жолламалар алды.   

 Сондай-ақ, айырым питкериўши студентлер өз жумысын шыпакерлер жетиспеў машқаласы бар болған Республикамыздыӊ еӊ алыс аймақларыныӊ бири Мойнақ районында баслаў тилегин билдирди. Бул басламаны филиал директоры Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлис сенаты ағзасы О.Атаниязова ҳәр тәреплеме қоллап қуўатлады ҳәм бундай ийгиликли басламаны баслаған 10 питкериўшиге планшетлер саўға етти.

planshet 2

Ҳақыйқатында да, бүгингиги күнде Республикамыздыӊ алыс жетип барыў кыйын болған аймақларында улыўма әмелият шыпакерлери ҳәмде тар қәнигелердиӊ жетиспеўшилик жағдайлары ушыраспақта.  Усы ҳәм усы сыяқлы машқалаларды сапластырыў ҳәм мәмлекетимиздеги миллий медицина ҳәм фармацевтика тараўын буннан былай да раўажландырыў мақсетинде 2019-жыл 6-май сәнесинде Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ «Медицина ҳәм фармацевтика билимлендириўи ҳәм илим-пән системасын және де раўажландырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди. Қарарға муўапық  Ден саўлықты сақлаў министрлиги ҳәмде медицина ҳәм фармацевтикалық оқыў орынларына бир қатар ўазыйпалар жүклетилген.

planshet3

Ҳәзирги күнде ТашПМИ Нөкис филиалы Республикамыздыӊ медицина тараўына жаӊадан жас кадрларды жеткерип бериў бағдарында да бир қанша нәтийжели жумысларды әмелге асырмақта. Ҳәр жылы бул билим журтын питкерген студентлер Республикамыздағы медицина орайларында, қала ҳәм районлық медицина бирлеспелеринде жумыс ислеп келмекте. Быйылғы оқыў жылында филиалды 224 студент питкериўин есапқа алатуғын болсақ, ден саўлықты сақлаў тараўы жаӊа кадрлар менен толысып, халықымыздын саламатлығы ушын хызмет етиўши қәнигелердиӊ саны усы тәризде өсип бара береди. Әсиресе, быйылғы жылдыӊ өзинде ТашПМИ Нөкис филиалында халық аралық факультеттиӊ ашылыўы болса, кадрдлар таярлаў бағдарында жаӊа бир басқышты баслап берди.

planshet 4

Соны да айтып өтиў орынлы, ҳәзирги күнде пүткил дүния мәмлекетлериниӊ дыққат итибары Мойнақ районына қаратылған. Тиккелей Президентимиздиӊ басламасы менен районныӊ экологиялық социал-экономикалық жағдайын жақсылаў бағдарында кеӊ көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Бул жумысларға Республикамыздыӊ барлық тараўлары сыяқлы ТашПМИ Нөкис филиалы да өзиниӊ мүнәсип үлесин қоспақта. Мәселен, өткен жылы филиалды питкерген 11 студент Мойнақ районына жиберилген болса, быйылғы жылы және 10 питкериўшиге жолламалар берилди.