(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

«Ўатан қорғаўшылар қүни»

Автор: mednf.uz on .

14-yanvar Усы жылдың 12-январ күни филиал мәжлислер залында Өзбекстан Республикасы Кураллы күшлериниң дүзилгениниң 24  жыллығына ҳәм 14-январ «Ўатан қорғаўшылар қүни» мүнәсибети менен «Таянышым ҳәм суйенишим, мақтанышымсаң, муқаддес Ўатан» сүрени астында байрам кешеси өткерилди. 

   Байрам кешесине Арқа батыс әскерий округи офицерлери Ш.Мардонов ҳәм Р.Мамаджановлар,  филиал профессор-оқытыўшылары, хызметкерлери ҳәм талаба жаслары қатнасты. 

    Байрам кешесинде сөзге шыққанлар Ғәрезсизлик жылларында ҳүрметли Президентимиз, Қураллы күшлер Бас сәркардасы Ислам Каримовтың ҳәр тәрпелеме терең ойланылған сиясаты нәтийжесинде мәмлекетимиздиң қәўипсизлигин ҳәм турақлылығын, шегараларымыздың қол қатымаслығын исенимли қорғай алатуғын, ықшам, ҳәрекетшең, заманагөй қурал-жарақ ҳәм техника менен тәмийинленген миллий армиямыз дүзилгени, Қураллы күшлерди басқарыўдың жаңа системасы жаратылғаны, әскерий округлардың ҳәм олардың қурамының  дүзилиси, шөлкемлестириў штат составы түптен өзгергенлиги, офицер ҳәм сержант кадрларды таярлаў, қайта таярлаў ҳәм қәнийгеликлерин асырыўдың заман талапларына жуўап беретуғын системасы пайда болғанлығы,  армиямызда әскерлер ушын жаратылған кең имканиятлар ҳаққында, сондай-ақ, әскерий хызметти өтеген жигитлер ушын берилип атырған жеңилликлер ҳаққында да мақтаныш етип айтып өтти. Емлеў иси факультети талабалары Матякубова Назокат ҳәм Ходохамов Матлюбхонлар өзлерниң Ўатан қорғаўшыларына арнап жазған қосықларын оқып берди.

   Кеше даўамында байрам мүнәсибети менен филиал хызметкерлери арасында  шөлкемлестирилген спорт жарысларының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими менен бирге талабалардың ҳәм республикамыздың жас талантлылары атқарыўында концерт дәстүри менен жалғанып кетти.

 

14-yanvar1