(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Жоқары мәнаўиятлы бәркамал әўладты тәрбиялаўда Заҳриддин Мухаммад Бобур мийрасының әҳмийети

Автор: mednf.uz on .

   Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалында 2017-жыл 14-февраль күни барлық факультетлерде «Жоқары мәнаўиятлы бәркамал әўладты тәрбиялаўда Заҳриддин Мухаммад Бобур мийрасының әҳмийети» атамасында  руўхыйлық-ағартыўшылық илажлар, спорт жарыслары, әдебий  кешелер ҳәм китаплар көргизбелери шөлкемлестирилди.

 Филиал мәжлислер залында «Жоқары мәнаўиятлы бәркамал әўладты тәрбиялаўда Заҳриддин Мухаммад Бобур мийрасының әҳмийети» атамасында өткерилген кең қамраўлы әдебий кеше ҳәм ғәззелханлық қосық айтыў ҳәм сүўрет салыў «Медико-профилактика иси ҳәм ЖМИ» ҳәм «Стоматология иси» факультетлери қатнасты.

Филиал спорт залында «Бабур инсанлар ишинде ең уллы батыры» атамасында өткерилген спорттың Валейбол, стол-тенниси, шахмат-шашка ҳәм дартс түрлеринен «Педиатрия иси» ҳәм «Стоматология иси» факультетлериниң қыз баллар ҳәм ербаллар командалары арасында «Захириддин Мухаммад Бобур асарлари билимдони», «Буюк пахловон шоир» атамаларында жарыслар болып өтти.