(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Ichki nazorat va monitoring bo’limi

 daryabay

 Ichki nazorat va monitoring bo’limi boshlig'i: 

Daryabay Hakimov

 

 861-222-84-18

 

 91-300-36-29

      Ichki nazorat va monitoring bo’limini Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida belgilangan vazifalarning bajarilishini, o’quv-ta’lim jarayonida Uzbekiston Respublikasi qonunlari, Uzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Uzbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari, Uzbekiston Respublikasi Prezidenti apparati, Vazirlar Mahkamasining oliy ta’lim sohasiga oid qarorlari, Uzbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining me’yoriy xujjatlari va uslubiy ko’rsatmalarining ijro etilishini o’z vaqtida nazorat va tahlil qilish va istiqboli rejalarni ishlab chiqish va ularning monitoringini yillik reja asosida olib borish. Fakultetlar, kafedralar va boshqa bo’limlarning o’quv, o’quv-uslubiy, ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy-tadqiqot, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash, O’zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlari, qarorlari, farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va farmoyishlari, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi Hay’ati qarorlari, buyruq va modemnomalari, filial ichki buyruqlari va Ilmiy kengash qarorlari bajarilishini nazorat qiladi va ta’lim sohasidagi me’yoriy xujjatlarning bajarilishini nazoratini va monitoringini olib boradi. Nazorat natijalari hamda ko’rsatilgan kamchiliklar va muammolarni bartaraf etish bo’yicha aniq takliflarni institut rahbariyatiga taqdim etadi.

 

Ichki nazorat va monitoring bo’limi xodimlarinig tarkibi:

  • Bo’limi boshlig'i-  Daryabay Hakimov     
  • Metodist  - Jiemuratova Shaydaxan