(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Kadrlar bo’limi

   

Kadrlar bo’limining asosiy vazifalari va majburiyatlari quydagilardan iborat.

  O’zbekiston Respublikasining amaldagi Nizom hujjatlariga asoslanib kadrlarni tanlash va taqsimlash.
    Yakka tartib bilan ishlashda mehnat qoidalari me’yorlariga asoslanish.
Professor o’qituvshilarning yakka va statistik hisobatini ko’rib chiqish va belgilangan hisobatlarni tayyorlash.
    Yoqori lavozimlarga munosib kadrlar ruyxatini tayyorlash va tuzish.
Filial rektorat bo’limlari, fakultetlar va kafedralarning mexnat resuslari son va tarkibini o’rganadi xamda uni takomillashtirishga doir takliflar ishlab chiqadi.
Filialning barcha bo’limlari, fakultetlar kafedralarini yuqori malakali, chukur kasbiy bilimga, yuksak ma’naviy va axloqiy fazilatlarga ega bo’lgan kadrlar bilan ta’minlaydi.
   Filial pedagogik xodimlarini konkurs asosida ishga qabul qilish to’g’risida e’lon berish uchun zarur bo’lgan xujjatlarni tayyorlaydi, shuningdek bo’sh ish joylari bo’yicha ma’lumotlarni to’plashni va taxlil etilishini xamda ro’znomada e’lon qilinishini tashkil kiladi.
   Kadrlar sifat tarkibi (xodimlarning ma’lumot darajasi, ish staji, tajribasi va yoshi) ni o’rganib chiqish, asosiy uchastkalar - kafedra va bo’limlarni yukori malakali, yetarli kasbiy tajribaga ega, zamon talablariga javob bera oladigan xodimlar bilan ta’minlash. Xodimlarni ish faoliyatini o’rganib borib va ularni kasbiy jihatdan o’sishiga e’tibor beradi. Bosqichma-bosqich lavozimlarga tayinlab boradi.
    Kadrlar sifat tarkibini yaxshilash maqsadida «Oliy va o’rta maxsus ma’lumotli mutaxassislar bilan to’ldirishi lozim bo’lgan lavozimlar namunaviy nomenkulaturasi»ni ishlab chiqish va tasdiqdan o’tkazish.
Filial shaxsiy tarkibi bo’yicha buyruqlar: ishga qabul qilish, boshqa ishga o’tkazish, mexnat ta’tilini berish, xizmat safariga yuborish, filial xodimlarini rag’batlantirish va ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo’llash, mexnat shartnomasini bekor kilish va xodimlar bilan ishlash jarayonidagi boshqa holatlarni rasmiylashtiradi.
   Filial tizimi xodimlari mexnatini normalashning tashkil etilishini tashkillashtirish tadbirlarini o’z vakolatlari doirasida amalga oshiradi.
Filialning ichki mexnat tartibi qoidalarini ishlab chiqishda qatnashish, jamoa shartnomasini muxokama qilish, jamoaning umumiy yig’ilishida qabul qilingan qarorlarni, mehnat intizomi va unumdorligini oshirishga qaratilgan tadbirlarni o’rganish va olib borish.