(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Bo’limning vazifalari:

-Toshkent pediatriya tibbiyot instituti Nukus filiali ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash faoliyatini tashkillashtirish;
-Ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash rejasini ishlab chiqadi va ularning bajarilishini ta’minlaydi;
-Ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash faoliyati bo’yicha fakultet va kafedralarning faolligini muvofiqlashtirish;
-Ilmiy anjumanlarni tashkil etishda, faoliyat olib borishda metodik yordam ko’rsatadi va rahbarlik qiladi;
-KIXI, MI va Klinik ordinaturaga qabulini amalga oshiradi;
-Kafedralarni ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari bo’yicha nashr va chop etilgan ishlarni kafedrada kafedrada va ilmiy bo’limda nusxalar bilan ta’minlash;
-Kafedralarning ilmiy-tadqiqot ishlari bo’yicha hisobot qabul qilish;
-Oliy va o’rta mahsus ta’lim vazirligi, Sog’liqni saqlash vazirligi tomonidan kelgan buyruq, farmoyish, modemnoma va boshqa barcha hujjatlarga jabob berish;

                    Bo’limning yo’nalishlari:
-Filialda faoliyat ko’rsatayotgan professor-o’qituvchilar va kafedralarni ilmiy salohiyatini oshirish;
-Ilmiy-tadqiqot natijalarini amaliyotga tadbiq etish;
-Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash hamda yoshlarning ilmiy ijodiyotini har tomonloma qo’llab-quvvatlash;
-Iqtidorli talabalarni aniqlash (TIJ) va ular bilan muntazam ravshda shug’illanish;