(8361)222-84-07

slabo

Utepbergenova Gulayim Dosbergenovna

Bosh xisobchi

Tel: (861) 222-84-81

Mobil: (90)576-93-15

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

BO’LIM VAZIFALARI

 

Xisobot bo‘limida 1 nafar bosh hisobchi o‘rinbosari, 1 nafar 1-toifali xisobchi va 1 nafar g‘aznachi faoliyat yuritib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan me’yoriy hujjatlarga asosan buxgalteriya hisobini tashkil qilishni ta’minlash, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish;

Professor-o‘qituvchi va xodimlar oylik ish haqlarini, talabalar stipendiyalarini o‘z vaqtida hisoblashni va ularni tarqatilishi;

Hisob varaqalarda aktivlarning holatini va harakatini, mulkiy huquqlar va majburiyatlarning holati to‘g‘risidagi to‘liq hamda aniq ma’lumotlarni shakllantirish;

Moddiy boyliklar va pul mablag‘lari inventarizatsiyasini o‘z vaqtida o‘tkazish;

Samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma’lumotlarini umumlashtirish;

Moliyaviy, soliqqa doir va boshqa hisobotlarni tuzish;

Mahalliy va respublika byudjetiga hisoblangan soliqlarni o‘z muddatlarida o‘tkazish;

Bankdan olingan pul mablag‘larini maqsadli sarflash;

Debitorlik va kreditorlik qarzdorliklari paydo bo‘lishining oldini olish;

Ish haqi fondini tasdiqlangan shtat jadvallari va shtat formulyarlari asosida to‘g‘ri sarflash;

Stipendiya fondini direktor tomonidan chiqarilgan buyruqlar asosida to‘g‘ri saflash;

Tovar-moddiy boyliklarni belgilangan qoidalar asosida omborxonaga qabul qilish va chiqim qilish;

Byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘larni tasdiqlangan xarajatlar smetalari asosida xarajatlar moddalari bo‘yicha sarflash;

Pul mablag‘lari, tovar-moddiy boyliklari va asosiy vositalar inventarizatsiyasini o‘rnatilgan tartib asosida sifatli o‘tkazish;

Sog‘liqni saqlash vazirligiga, soliq inspeksiyasiga va boshqa tashkilotlarga oylik, choraklik va yillik hisobotlarni o‘z muddatlarida topshirish.

 

  

BO’LIM XODIMLARI 

 Djumamuratova Nargiza Muratovna

 Bosh hisobchi o'rinbosari

 12.05.1987 yil  Tel: (90)650-23-24

 Bekbawlieva Muhabbat Daniyarovna

 1-toifali xisobchi  22.06.1991 yil  Tel: (91)307-55-30

 Xudaybergenov Musadiyar Baxtiyarovich

 01.05.1996 yil  Tel: (97)220-96-05

 G‘aznachi.