(8361)222-84-07

Marketing xizmati bo`limi

1. Marketing xizmati bo`limi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Talim to`g`risida”gi qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiyot tarmoqlarini malakali kadrlar bilan taminlash borasidagi qaror va farmonlari, amaldagi Mehnat Kodeksi, qonunchilik hamda talim sohasidagi tegishli meyoriy-huquqiy hujjatlarga asoslanib ish ko`radi.
2. Marketing xizmati bo`limining maqsadi
Talim xizmatlari bozorida oliy talim muassasasi faoliyat ko`rsatishining aniq strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish uchun bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha kadrlar tayyorlash va ularni ishga taqsimlash jarayonini istemolchilar (ish beruvchilar) tomonidan bo`lg`usi mutaxassis shaxsiga qo`yilgan talablarni bajarishga yo`naltirish hamda bu jarayonga rahbarlik qilish, reklama-axborotni rejalashtirish va uni olg`a siljitish rag`batini taminlash, bitiruvchilarni ishga taqsimlash va joylashtirishni amalga oshirish hamda talim xizmatlari ko`rsatishga o`z vaqtida tayyorgarlik ko`rish, shartnomalar tuzishni tashkil qilish hamda nazoratga olishdan iborat.
3. Marketing xizmati bo`limining vazifalari
- Talim xizmatlari bozorida marketing tadqiqotlarini uzluksiz amalga oshirib, talim xizmatlariga qo`yilgan, yani bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha bitiruvchilarning kasbiy mahoratini (malakaviy sifatlarini) o`rganish hamda ularning ish beruvchilar (istemolchilar) talablariga muvofiqligini aniqlash.
- Respublika iqtisodiyoti va ijtimoiy soha tarmoqlarida bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha raqobatli talim xizmatlarining paydo bo`lishiga olib kelishi mumkin bo`lgan xizmatlar bozori konyukturasining o`zgarishini tahlil qilish hamda yangicha rivojlanish yo`nalishlarini belgilash.
- Bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha talim xizmatlari bozori va konyukturasiga tasir ko`rsatuvchi turli xil omillar (segmentlar) o`rtasidagi o`zaro aloqalarni tahlil qilish asosida bitiruvchilarni oldindan ishga taqsimlash tizimini tashkil qilish va amalga oshirish.
- Bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha bitiruvchilarga talab va takliflar nisbatini o`z ichiga olgan holda ishga taqsimlash obektlari – talim xizmatlari istemolchilari (ish beruvchi korxonalar, turli mulkchilik shakliga ega bo`lgan tashkilotlar - davlat va mahalliy boshqaruv organlari, davlat va nodavlat tashkilotlari va h.k.) tuzilmasini baholash, geografik joylashishini aniqlash va guruhlash, potentsial imkoniyatlarini tashxis qilish orqali to`liq malumotlar bankini yaratish.
- Joriy yil bitiruvchilari haqida (talim yo`nalishlari va mutaxassisliklar kesimida davlat granti va to`lov-shartnoma asosida kunduzgi va sirtqi talim shakllari bo`yicha familiyasi, ismi-sharifi ko`rsatilgan holda) malumotlar bankini yaratish.
- Respublika va tegishli hududlar (viloyatlar) iqtisodiyoti hamda ijtimoiy soha tarmoqlarining rivojlanish istiqbollarini hisobga olgan holda yangi talim (tayyorlov) yo`nalishlari yoki mutaxassisliklarini ochish, shuningdek talim xizmatlari bozori talablariga javob bermaydiganlarini to`xtatish bo`yicha takliflar tayyorlash, etarlicha ish beruvchiga ega bo`lmagan bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari ro`yxatini aniqlash.
- Talabalar qabuli ko`rsatkichlarini aniqlash maqsadida ish beruvchilar (korxona va tashkilotlar)ning mavjud talim (tayyorlov) yo`nalishlari yoki mutaxassisliklarga bo`lgan talablari (buyurtmalari)ni hisobga olgan holda davlat grantlari va to`lov-kontrakt bo`yicha joriy va istiqbolli «buyurtmalar portfeli»ni shakllantirish.
- Oliy talim muassasasining bitiruvchilarni ishga taqsimlash bo`yicha komissiyasini tashkil etish, taqsimot komissiyasi tomonidan ish beruvchi muassasa, korxona va tashkilotlarning kadrlarga bo`lgan real ehtiyojlariga muvofiq bitiruvchilarni ishga taqsimlash rejalarini (dastlabki, aniqlashgan) ishlab chiqish va yakuniy taqsimotni o`tkazib, uning natijalari bo`yicha bitiruvchilar shaxsiy taqsimot qaydnomasini tuzish hamda umumlashtirish.
- Oliy talim muassasasining bitiruvchilarni ishga taqsimlash bo`yicha komissiyasi faoliyati uchun zarur bo`lgan bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha har bir bitiruvchining reytingi va malakaviy sifatlari to`g`risida tavsifnoma, bitiruvchilarning qaysi muassasa, tashkilot yoki korxonada ishlashini xoxlashiga oid anketa so`rovlari natijalari va ish beruvchilar (istemolchilar)dan korxona yoki tashkilotdagi mavjud mehnat hamda maishiy-madaniy shart-sharoitlar, ish haqi miqdorlari haqidagi malumotlarni tayyorlash.
- Bitiruvchilarni ishga taqsimlash va ularning joylashishiga oid barcha zaruriy hujjatlarni (diplomdan ko`chirma, ishga yuborilganlik to`g`risida yo`llanma, taqsimot komissiyasi qarori, shaxsiy taqsimot qaydnomasi) tayyorlash, rasmiylashtirish va bitiruvchilarga topshirish.
- Taqsimot komissiyasi tomonidan ishga taqsimlangan yosh mutaxassislardan tushgan arizalarini ko`rib chiqish va echim qabul qilish, zarur va asoslangan hollarda qayta taqsimlash yoki mustaqil ishga joylashish jarayonini amalga oshirish uchun oliy talim muassasasi komissiyasiga murojaat etish.
- Ishga taqsimlangan va joylashgan bitiruvchilardan ishga yuborilganlik to`g`risidagi yo`llanmalarning bo`lagini to`liq qabul qilib olish va ularning taqsimot yoki qayta taqsimot (shu jumladan, mustaqil ishga joylashish) hamda mutaxassisligi bo`yicha korxonalar va tashkilotlar kesimida ishga joylashuvi haqida to`liq yakuniy malumotlar bankini yaratish.
- Bitiruv malakaviy ishlari va magistrlik dissertatsiyalariga rahbarlik hamda DAK tarkibiga ish beruvchi (buyurtmachi) korxona va tashkilotlarning yuqori malakali mutaxassislarini jalb etish.
- Ish beruvchi korxona va tashkilotlar bilan kadrlar tayyorlash, ularni ishga joylashtirish, o`quv-ilmiy-ishlab chiqarish markazlari (poligonlari, amaliyot bazalari) tashkil etish bo`yicha asosnoma va takliflar tayyorlash hamda moddiy-texnik hamkorlikka oid shartnomalar tuzish, shuningdek ular bilan qaytar aloqalarni o`rnatish.
- Joriy yilda va o`tgan yillar davomida ishga joylashgan yosh mutaxassislar bilan qaytar aloqalar o`rnatish, zaruriy hollarda ularga amaliy-uslubiy yordamlar ko`rsatish, maslahatlar berish hamda mehnat faoliyati natijalarini umumlashtirish.
- Yangi o`quv yili qabul rejasining bajarilishi (davlat grantlari va to`lov-kontrakt bo`yicha qabul rejasi, tushgan arizalar, konkurs, qabul qilingan talabalar soni, ularning kurslar, talim yo`nalishlari (mutaxassisliklar) bo`yicha taqsimlanishi, o`qitish tillari va h.k.) haqida malumotlar bankini yaratish.
- Yangi o`quv yilida davlat grantlari asosida qabul qilingan talabalar bilan oliy talim muassasasi o`rtasida o`qishni tugatgandan so`ng ishga taqsimlangan joyida 3 yil ishlab berishi to`g`risida ikki tomonlama shartnomalar tuzish.
- Talabalarning ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyoti bazalarini aniqlash maqsadida korxonalar, tashkilotlar va xususiy xo`jaliklar bilan aloqalar o`rnatish hamda shartnomalar tuzish, ish beruvchilar (istemolchilar)ning bitiruvchilar haqidagi fikrlari (etirozlari, yosh mutaxassisning kamchiliklari, rad qilinishi sabablari) va talim sifatini oshirishga oid takliflari asosida amaldagi talim mazmuniga muayyan o`zgartirishlar kiritish bo`yicha tavsiyalar tayyorlash.
- Bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha talabalarning kasbiy mahoratini oshirish va bitiruvchilarni ishga taqsimlash borasida oliy talim muassasasining tegishli bo`linmalari (turli ilmiy-uslubiy kengashlar, ilmiy, o`quv-uslubiy bo`linmalar, fakul`tetlar, kafedralar va h.k.) bilan hamkorlik qilish, ular tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar samaradorligini tahlil qilish va baholashda ishtirok etish, umumiy marketing siyosatini amalga oshirishda barcha tegishli bo`linmalar faoliyatini muvofiqlashtirish.
- Talim xizmatlari halqaro bozori bo`yicha marketing izlanishlarini olib borish va tahliliy xulosalar tayyorlash.
- Ish beruvchilar (istemolchilar)ga axborotlar vositasida tasir ko`rsatish yo`llarini tanlash, ommaviy axborot vositalari (gazetalar, jurnallar, radio-televidenie, elektron aloqa, veb-sayt) orqali bitiruvchilar to`g`risida (viloyatlar bo`yicha talim yo`nalishlari, mutaxassisliklar kesimida) malumotlar elon qilinishini, oliy talim muassasasi veb-saytida joylashtirilishini, malumotnomalar nashr qilish va ularning istemolchilar (ish beruvchilar)ga etkazilishini taminlash, reklamalar mazmuni, reklama modullarining xomaki nusxalari, maqolalar matnlari, video- i audiotasmalar stsenariylarini tayyorlashda ishtirok etish.
- Yuqori (bitiruvchi) kurslar talabalarida kasbiy mahorat sifatlarining bakalavr (magistr) malumot darajasiga va ish beruvchilar (istemolchilar) talablariga muvofiq shakllanishi jarayonini o`rganish, tahlil qilish hamda marketing izlanishlari natijalari tahlilidan kelib chiqqan holda raqobatbardosh bitiruvchi shaxsini shakllantirish maqsadida fakul`tetlar, tegishli kafedralar va ilmiy, o`quv-metodik bo`limlarga buyurtmachilar (istemolchilar) tavsiyalarini taqdim etish.
- Turdosh oliy talim muassasalarida bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha tayyorlanayotgan raqobatli bitiruvchilarning kasbiy mahorati darajasi, ularning ustunligi va kamchiligini baholash hamda o`z bitiruvchilari bilan taqqoslash.
- Oliy talim muassasasida magistr darajali ilmiy-pedagogik kadrlarga bo`lgan ehtiyojni aniqlash va Oliy va o`rta maxsus talim vazirligining bitiruvchilarni ishga taqsimlash va yosh mutaxassislar faoliyatining monitoringini olib borish ishlarini muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyasiga taqdim etish.
- Kadrlarga bo`lgan real ehtiyojlar va bitiruvchilarni yakuniy ishga taqsimlash natijalari haqidagi malumotlarni taalluqli vazirlik (idora)ning maxsus komissiyasi hamda ish beruvchi muassasa, korxona va tashkilotlarga davriy ravishda taqdim etish, ishga taqsimlash jarayoni nazorat rejasining bajarilishi bo`yicha Oliy va o`rta maxsus talim vazirligiga axborotlar taqdim etish.
-. Fan-texnika yutuqlarini hisobga olgan holda hamda bakalavr va magistr bitiruvchilarning kasbiy mahorati (malakaviy sifatlari)ni yaxshilash maqsadida raqobatbardosh bo`lg`usi mutaxassis shaxsini takomillashtirish bo`yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.
- Bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha bitiruvchilarni ishga taqsimlashda yordamchi-vositachilik tuzilmalarini tanlash (hokimiyatlar, mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish boshqarmalari (bo`limlari), savdo-sanoat palatasi, agentliklar, ishonchli vakillar va h.k.) va ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish.
- Bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha bitiruvchilarning imkoniyatlari va ustunliklarini namoyish qilish maqsadida oliy talim muassasasining respublika, mintaqaviy va xalqaro ko`rgazmalar, yarmarkalarda ishtirok etishini taminlash, muassasa hududida ko`rgazma va vitrinali ekspozitsiyalar tashkil etish.
- Imzolangan shartnomalarga muvofiq ish beruvchilarni belgilangan muddatlarda bitiruvchilar bilan taminlash maqsadida oliy talim muassasasining barcha tegishli bo`linmalari bilan talabalar qabuli va bitiruvchilarni ishga taqsimlash rejalarini muvofiqlashtirish.
- Oliy talim muassasasining tegishli bo`linmalari (kengashlar, fakul`tetlar, kafedralar va h.k.) bilan hamkorlikda bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklarini davlat granti asosida bitiruvchilarning uch yil kafolatli ishlashi, shuningdek uch yillik majburiy ishlab berish shartini o`tayotgan yosh mutaxassislarning kasbiy faoliyati, saviyasini oshirish borasidagi ishlar va ularning xizmat pog`onalaridan ko`tarilishiga ko`maklashish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish.
- Bakalavriat yo`nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo`yicha bitiruvchilarni ishga taqsimlash va joylashtirish, yosh mutaxassislarning mehnat faoliyati natijalari bo`yicha oliy talim muassasasining ichki hisobotini yuritish va tashkil etish, marketing xizmati bo`limining yillik hisobotini tayyorlash.
4. Marketing xizmati bo`limining huquqlari
Oliytalim muassasasining marketing xizmati bo`limi faoliyatiga masul bo`lgan prorektor hamda marketing xizmati bo`limi boshlig`i quyidagi huquqlarga ega:
-bo`lim vakolatlariga kirgan zaruriy ishlarni amalga oshirish uchun oliy talim muassasasining tegishli bo`linmalaridan (ilmiy va uslubiy kengashlar, o`quv va uslubiy bo`linmalar, fakul`tetlar, kafedralar va h.k.) axborotlar taqdim qilishni talab qilish;
-oliy talim muassasasining professor-o`qituvchilari va ish beruvchi (istemolchi) muassasa, korxona va tashkilotlarning etakchi mutaxassislarini (kelishuv asosida) o`rnatilgan tartibda marketing tadqiqotlarini o`tkazish, bitiruvchilarni ishga taqsimlash hamda ular haqidagi axborotlarni tarqatish tizimini loyihalash va tashkil qilishga jalb etish;
-bitiruvchilarning kasbiy mahorati va tayyorgarlik darajasining DTS talablari va ish beruvchi (istemolchi) muassasa, korxona va tashkilotlar tomonidan qo`yilgan shart-sharoitlarga muvofiqligi bo`yicha fakul`tetlar va taalluqli kafedralar faoliyatini nazoratga olish;
-DTS doirasida ish beruvchi (istemolchi)larning talablari va tavsiyalarini hisobga olgan holda bitiruvchilarning kasbiy sifatlari va raqobatbardoshligini oshirish, talim jarayoniga ilg`or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish bo`yicha takliflar kiritish;
-ish beruvchilar (istemolchilar)ning yosh mutaxassislar haqidagi fikrlari: etirozlari, kamchiliklari va rad qilinishi sabablari va talim sifatini oshirishga oid takliflarini tahlil qilish hamda talim xizmatlari bozori talablariga javob beruvchi yangi avlod bitiruvchilarini shakllantirish bo`yicha, jumladan tayanch oliy talim muassasalariga tavsiyalar berish;
-ish beruvchilar (istemolchilar)ning takliflari asosida mavjud talim metodikasi (texnologiyalari)dagi kamchiliklarni bartaraf qilish bo`yicha tavsiyalar ishlab chiqish;
-bitiruvchilarni ishga taqsimlash va joylashtirish bo`yicha tegishli muassasa, korxona va tashkilotlar bilan hamkorlikni amalga oshirish;
-amaldagi meyoriy hujjatlarga asoslanib, bitiruvchilarni ishga taqsimlashning mavjud tizimiga tegishli o`zgartirishlar kiritish yoki uni takomillashtirish bo`yicha Ilmiy kengashga takliflar kiritish;
-bitiruvchilar to`g`risida reklamalar mazmuni va ommaviy axborot vositalari, bosma nashrlar orqali malumotlar elon qilinishi hamda istemolchilarga etkazilishi bo`yicha fakul`tetlar, taalluqli kafedralar, qabul komissiyasi faoliyatini nazoratga olish va ularning samaradorligini baholash;
-bitiruvchilarning imkoniyatlari va ustunliklarini namoyish qilish maqsadida oliy talim muassasasi xodimlarining respublika va xalqaro ko`rgazmalar, yarmarkalar, uchrashuvlar va konferentsiyalarda ishtirok etishini tashkil qilish;
-marketing xizmati bo`limi faoliyatining asosiy yo`nalishlarini belgilash, xodimlar majburiyatida taalluqli masalalar majmuini aniqlash, ularning lavozim vazifalarini tasdiqlash;
-bo`lim xodimlarini ish-faoliyati natijalariga ko`ra o`rnatilgan tartibda rag`batlantirish yoki choralar ko`rish bo`yicha takliflar kiritish.
5. Marketing xizmati bo`limining masuliyati
5.1. Mazkur Nizomga muvofiq yuklatilgan vazifalarning o`z vaqtida va sifatli bajarilishi uchun to`liq javobgarlik oliy talim muassasasining rektori hamda marketing xizmati bo`limi boshlig`i zimmasiga yuklatiladi.
5.2. Boshqa xodimlar va bo`linmalar (prorektorlar, fakul`tet dekanlari, taalluqli kafedralar mudirlari, tegishli bo`linmalar boshliqlari)ning masuliyat darajasi lavozim vazifalariga muvofiq belgilanadi.
6. Marketing xizmati bo`limining tuzilishi va moliyaviy taminlanishi
6.1. Marketing xizmati bo`limi oliy talim muassasasining mustaqil tuzilmasi hisoblanadi va bevosita rektorga bo`ysunadi.
6.2. Marketing xizmati bo`limiga rahbarlikni boshliq amalga oshiradi va u oliy talim muassasasining marketing xizmatiga taalluqli barcha bo`linmalari faoliyatini muvofiqlashtiradi.
6.3. Marketing xizmati bo`limi xodimlarining soni oliy talim muassasalarining namunaviy shtat birligi asosida shakllantirilib, shtatlar jadvali rektor tomonidan tasdiqlanadi.
7. Marketing xizmati bo`limi faoliyatini tashkil etish, boshqarish va nazoratga olish
7.1. Marketing xizmati bo`limi faoliyati oliy talim muassasasi rektori tasarrufida bo`ladi.
7.2. Marketing xizmati bo`limi o`z faoliyati natijalari bo`yicha oliy talim muassasasi Ilmiy Kengashida har joriy yilda kamida bir marta hisobot beradi.
7.3. Marketing xizmati bo`limi o`ziga yuklatilgan vazifalar ijrosi bo`yicha tegishli malumotlarni belgilangan shakl va muddatlarda Oliy va o`rta maxsus talim vazirligiga taqdim etadi.
7.4. Marketing xizmati bo`limi faoliyati Oliy va o`rta maxsus talim vazirligi tomonidan muvofiqlashtiriladi va o`rnatilgan tartibda nazoratga olinadi.

Bo’lim tarkibi (tuzilishi): 3-shtat birligida faoliyat ko’rsatadi, bulardan:

• bo’lim boshlig’i.
• katta nazoratchi.
• nazoratchi.