(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Devonxona bo‘limning vazifasi

   Toshkent pediartiya institui Nukus filialining devonxona bo‘limida bo‘lim boshlig‘i, ish yurituvchi, arxiv xizmatchisi o‘z fidoiyligi bilan faoliyat yuritib kelmoqda. Ular filial qoidasi asosida ish olib borish bilan bir qatorda, kelib tushgan xat-xabarlarni, buyruq va farmonlarni, qaror va ko‘rsatmalarni qabul qiladi va uni shu vaqtda ro‘yxatga olib tegishli o‘rinlarga jo‘natdi.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi va Soglikni Saklash vazirligi tomonidan kelgan xatlar, modemogrammalar, faks, kollegiya qarorlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Joqorg‘i kengesi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar kengashidan kelgan telefonogramma va buyruqlarni ro‘yxatga olib ASKID dasturiga kiritgandan keyin nazorat kartochkalari bilan birgalikda javobgar shaxslarga, ya’ni bo‘limlarga tarqatadi.SHuningdek, fuqarolarning yozma va og‘zaki murojotlari ro‘yxatga olinib, ularning og‘zaki va yozma murojaatlari ro‘yxatga olinadi hamda javobgar odamlarga beriladi. Arxiv ishini tashkillashtirishda bo‘limlardan arxivga topshiriladigan hujjatlar tegishli tartib bo‘yicha ro‘yxatga olinib, belgilangan muddatda saqlanadi.     SHuningdek, davlat arxivi bilan birgalikda ish olib boradi.Filail direktori tarafidan chiqarilgan buyruqlar tegishli fakultetlarga, kafedralarga ham bo‘limlarga nusxalari tayyorlanib, o‘z vaqtida etib borishin ta’minlaydi.