(8361)222-84-07

Devonxona bo‘limning vazifasi

• Filialga keluvchi hujjatlarning to‘g‘ri hisobga olish, o‘z vaqtida qayd etilishi va ijrochilarga topshirilishini tashkil etish;
• Filialdan chiquvchi hujjatlarning to‘g‘ri rasmiylashtirilishini ta’minlash;
• Direktor nomiga keluvchi hujjatlarni qabul qilib olish, ularni varaqchaga qayd etish va ma’lum qilish uchun topshirish; 
• Direktor ko‘rsatmasiga muvofiq hujjatlarni ijro etish uchun yuborish; 
• Direktor (prorektor) imzosi bilan yuboriladigan hujjatlar qayd etilib, to‘g‘ri rasmiylashtirilganligini tekshirish;
• Kiruvchi xat-xabarlarni, filial rekvizitlari yozilgan bosmaxona blankalarini hisobga olib borish; 
• Ijro etilgan hujjatlarni yig‘ma jildlarga tikib qo‘yish; 
• Ish yuritishda tugallangan hujjatlarni arxivga topshirish uchun rasmiylashtirish.