(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI DAVLAT RAMZLARI

QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI DAVLAT GERBI
  
QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BAYROG’I

 
QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI DAVLAT MADHIYASI
I. Yusupov so’zi
N. Muxammeddinov musiqasi

Jayxun jag’asinda o’sken bay terek,
Tubi bir shaqasi min bolar demek,
Sen sonday sayali, quyashli elsen,
Tinishlik ham ig’bal sendegi tilek.

Naqarot:

Diyxan baba napesi bar jerinde,
Juo’san anqip, kiyik qashar sho’linde,
«Qaraqalpaqstan» degen atindi,
Ao’ladlar adio’ler jurek to’rinde.

Aydin keleshekke shakirar zaman,
Martlik miynet, bilim jetkizer og’an,
Xalqin bar azamat, dos ha’m mexriban,
Erkin jaynap–jasna, ma’ngi bol aman.

Naqarot:

Diyxan baba napesi bar jerinde,
Juo’san anqip, kiyik qashar sho’linde,
«Qaraqalpaqstan» degen atindi,
Ao’ladlar adio’ler jurek to’rinde.

QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI 

Qoraqalpog`iston Respublikasining Konstitusiyasi O`n ikkinchi chaqiriq Qoraqalpog`iston Respublikasi Oliy Kengashining o`n ikkinchi sessiyasida 1993 yil 9 aprelda qabul qilingan

(O`n ikkinchi chaqiriq Qoraqalpog`iston Respublikasi Oliy Kengashining 1994 yil 26 fevraldagi o`n beshinchi sessiyasida, birinchi chaqiriq Qoraqalpog`iston Respublikasi Jo`qorg`i Kengesiining 1995 yil 31 oktyabrdagi to`rtinchi va 1997 yil 15 dekabrdagi o`n uchinchi sessiyalarida, 2003 yil 12 noyabrdagi ikkinchi chaqiriq Qoraqalpog`iston Respublikasi Jo`qorg`i Kengesining o`n ikkinchi sessiyasida o`zgartirishlar va qo`shimchalar kiritilgan)

   

Mundarija

1. «Qoraqalpog`iston Respublikasi Konstitusiyasin qabul qilish to`g`risida» Qoraqalpog`iston Respublikasining qonuni
2. «Qoraqalpog`iston Respublikasining Konstitusiyasi qabul qilingan kunni umumxalq bayrami deb elon qilish tug`risida» Qoraqalpog`iston Respublikasining qonuni
3. «Qoraqalpog`iston Respublikasining Konstitusiyasini amalga kiritish tartibi tug`risida» Qoraqalpog`iston Respublikasining qonuni
4. «Qoraqalpog`iston Respublikasining Konstitusiyasiga uzgartirishlar va qo`shimchalar kiritish tug`risida»gi Qoraqalpog`iston Respublikasi Jo`qorg`i Keңgesining qarori
5. «Qoraqalpog`iston Respublikasining Konstitusiyasiga uzgartirishlar va qo`shimchalar kiritish tug`risida»gi Qoraqalpog`iston Respublikasi Jo`qorg`i Keңgesining qarori

Qoraqalpog`iston Respublikasining Konstitusiyasi

Muqaddima.
Birinchi bo`lim. Asosiy prinsiplar.
Ikkinchi bo`lim. Inson va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari.
Uchinchi bo`lim. Jamiyat va shaxs.
To`rtinchi bo`lim. Mamuriy-hududiy to`zilish.
Beshinchi bo`lim. Davlat hokimiyatining tashkil etilishi.
Oltinchi bo`lim. Konstitusiyaga o`zgartirish kiritish tartibi.