(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

2016 yil 11-13-may ku’nleri Tashkent qalasinda IX Innovaciyaliq ideyalar, texnologiyalar ha’m joybarlar Respublika yarmarkasi bolip o’tti.

Written by mednf.uz on .

inovatsiya    2016 yil 11-13-may ku’nleri Tashkent qalasinda IX Innovaciyaliq ideyalar, texnologiyalar ha’m joybarlar Respublika yarmarkasi bolip o’tti. Yarmarkag’a filial basqishinda jen’impaz bolg’an S.Adizov, A.Bekniyazov, A.Jabborov ha’m D.Ongarbaevlar ta’repinen 4 ilimiy joybar alip shig’ildi. Yarmarkada belsene qatnasqani ushin emlew isi fakulteti talabasi D.Ongarbaev arnawli diplom menen siyliqlandi.

 

in1  

in2  

in3 

 in4