(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

2016 jil 14-may ku’ni “Oftalmologiya, LOR, onkologiya ha’m nur diagnostikasi” kafedrasi ta’repinen sho’lkemlestirilgen “Miopiya keselliginin’ kelip shig’iw sebepleri, tarqaliwi. Zamanago’y tekseriw ha’m emlew usillari” atamasinda oqiw seminari bolip o’tdi

Written by mednf.uz on .

14may   Miopiya – bul ko’z keselliklerinin’ biri bolip, jaqindag’i na’rseler jaqsi, uzaqtag’i na’rseler bolsa buldirap tiniq ko’rinbaydi. Ha’miledarliq da’wirinde ananin’ tu’rli infekciya kesellikler (gripp h.t.b.), anemiya menen keselleniwi, qaran’g’ida yamasa uzaq waqit dawaminda to’menge qarap ko’zge dem berney oqiw, ha’m basqada usillar bul keselliknin’ kelip shig’iwina sebep boladi.

   2016 jil 14-may ku’ni “Oftalmologiya, LOR, onkologiya ha’m nur diagnostikasi” kafedrasi ta’repinen sho’lkemlestirilgen “Miopiya keselliginin’ kelip shig’iw sebepleri, tarqaliwi. Zamanago’y tekseriw ha’m emlew usillari” atamasinda oqiw seminari bolip o’tdi. Oftalmologiya qa’nigeligi 1-2 kurs klinik ordinatorlari 9 temada bayanat jumislari menen qatnasti. Seminarda oftalmologiya ha’m ko’z mikroxirurgiyasi tarawinda medicina ha’m ilimiy tarawda erisilip atirg’an jetiskenlikler, xaliqaraliq birge islesiw joybarlari ha’m aldag’i waziypalar haqqinda so’z etildi. Qatnasiwshilardin’ barliq sorawlarina jauwaplar berildi.