(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

«Муғәллим ҳәм устазлар күни» улыўма халықлық байрами ҳәм Қарақалпағистан Республикасына хизмет көрсеткен композитор Нажиматдин Мухамеддиновтың 80 жыллық юбелейи

Written by mednf.uz on .

1

  Кеше Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Гимини менен басланды.Кешени кирис сөз бенен ТашПМИ Нөкис филиалы директоры м.и.д.проф. О.Атаниязова ашып берди. Кирис сөзинде ушырасыў мийманлары менен бәршени таныстырып, өткизилип атырылған ушырасыўдың мақсети ҳәм әҳмийети ҳаққында тоқтап өтти.Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша директор орынбасары А.Ермекбаева сөзге шығып,бугунги байрам менен бәрше оқытыўшы ҳәм устазларди қутлықлади ҳәм Нәжиматдин ағаның усы кунге шекем жетискенлиги ҳәм дөретпелери ҳаққында тоқталып өтты.

     Таниқли шайырамиз Г.Даўлетова сөзге шығып өзиның Нәжиматдин ағаға арнап жазылған қосық қатарларынан оқып еситтирди.Соң кешени телебаслаўшы ҳәм шайыра А.Өтениязова уллы композиторди бийик шиңларға көтерди ҳәм өзиның мазмунли қосық қатарларинан оқып еситтирди.Буннан соң кешени директор О.Атаниязова даўам еттирип, филиалмиздың пидайы оқытыўшыларына байрам мүнәсебети менен Ҳүрмет жарлығы дипломи ҳәм саўғалар тапсырды ҳәмде Нәжиматдин аға ҳәм оның өмырлик жолдасина 80 жыллық мүнәсебети менен шапан кийдирди. Соң байрам мунәсебети менен сазлы мәўритлерге берилди.Қарақалпағыстанға хызмет көрсеткен артист Роза Қутекеева халық журегинен орын алған әжайип қосығы менен баслап берди ҳәм басқада бир қанша қосықшылар,дутаршы қызымиздиң айтқан қосықлары залдағы мийманлардың қол шаппатлаўы менен өтти. Кеше соңинда Нәжиматдин аға филиал директоры Орал Аминовнаға өзиниң “ Карақалпақ саз дуньясының сәрдары ” атлы кытабын байрам мунәсебети менен тапсырды. Ушырасыў даўамында талабалар тәрепинен өзлериниң қызықтырған сораўларына тийисли жуўаплар алды.ТашПМИ Нукус филиали директоры О.Атаниязова келген мийманларға рахмет айтып,талабалар менен бирге шығарып салынды.8

9

10