(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

«Өзбекистан Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевтың Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Бас Ассамблеясының 72-сессиясында сөйлеген сөзи » хаккында

Written by mednf.uz on .

BMSH 1   Ушырасыўды ТашПМИ Нөкис филиали Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша директор орынбасары А.Ермекбаева, алып барды ҳәм келген мийманлар менен таныстырып өтти.  Ол өз сөзинде Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтың Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Бас Ассамблеясиның 72-сессиясында сөйлеген сөзи  бойынша мағлыўматлар берип өтти.

    Соң Президентимиздың БМШ ның Бас Ассамблеясының 72-сессиясында сөйлеген сөзи филиалимиздың мәжилислер залында үлкен екранларда талабаларға қойып берилди.Күн тәртибиндеги мәселе бойынша Юридика илимлери докторы, профессор Е.Қутыбаева сөзге шығып, президентимиздың БМШ да сөйлеген сөзин терең үйрениўимиз, ҳәр бир айтылған сөзиниң мәнисин билип аңлаўымыз кереклигин айтып өтди.Сессияда Президентимиз жаслар сиясати бойынша,Орайлық Азиядағы Аўғанистан машқаласы,жәнеде суўды исирап қылмаў,Арал машқаласы ҳаққында айтып өткенлигин айтади.Жәмийетлик пәнлер кафедра баслығы А.Муратбаева сөзге шығып,презентация менен шықты. Ол өз сөзинде журт басшымыздың алып барып атырган ақылана сиясати,ең баслысы мәмлекетимиздиң тынышлығы ҳаққында атап өтти.Өзбекистан Жаслар аўқамы басланғыш шөлкеми жетекшиси Асанова Динара сөзге шықты.Ол өз баянатында Президентимиздиң жасларға қаратылған сиясати ҳаққында тоқталып өтти. Окыў тараўында болсын яки спорт, хәр тәреплеме имканиятлар жаратылып атырганлығы ҳәм буннан кең пайдаланыўымиз кереклигин атап өтты.Ушырасыў даўамында талабалар тәрепинен өзлериниң қызықтырған сораўларына жуўаплар алды. Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша директор орынбасары А.Ермекбаева келген мийманларға рахмет айтып, шығарып салынды.

bmsh5