(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы мәжилислер залында «Ҳаял қызлар – жәмийет көрки» атамасында өткерилген семинар

Written by mednf.uz on .

fon qizlar ТашПМИ Нөкис филиалы директоры О.А.Атаниязова кирис сөз бенен  семинарды ашып берди ҳәм талабаларды семинарға қелген мийманлар менен тыныстырды.Ол өз сөзинде талаба-жаслар арасында сәлемлесиў, кийиниў әдеби, әдеп-икрамлылық қағыйдаларына кең тусиник берди.

 

 

 Нөкис қаласы ҳәкиминиң орынбасары,қалалық Ҳаял қызлар комитетиниң баслығы Ҳ.Омарова баянат жасады.Ол өз баянатында жаслар арасында сәлемлесиў әдеби, турмыста ушырасатуғын машкалалар хам оларды шешиў усыллары хаққында айтып өтти. Талаба-жасларымыздың сәлемлесиў әдеби, кийиниў мәдениятынан адамның минез хулқын билиў мүмкинлиги сөз етилди. Хәзирги уакытта талаба - қызларымыздың ашық кийиниўи,келте юбка кийип,тар шалбарларда журиўлери, миллий қадириятларымызға жат иллет екенлиги ҳаққында бир канша мысаллар менен айтты.

qizlar

  Семинарды педагог хам психолог Э.Сулетбаева «Шыпакер этикасында сөйлеў маденияты» атамасында баянаты менен даўам етти.Оз сөзинде талаба-қызларымыздың жәмийетлик орынларда өзин тутыўы, жүрис турысы менен басқалардан ажыралып турыўы өзиниң әдеплиги менен өзине тартатуғынлығын айтып өтти.Шыпакерлер жыллы сөзи, билими, илими, итибары менен науқасты емлей алады, дартине дарман болады.Филиал жетекши талаба-қызларыны өз презентациялары менен семинарды даўам еттирди.Педиатрия факультети 6-курс талабасы Д.Асанова «Қызларда сөйлеў мәденияты», Емлеў факультети 3-курс талабасы А.Реймбаева «Қызларда кийиниў мәденияты», Медико-профилактика факультети 1-курс талабасы Ш.Юнусбаева «Қызларда әдеп икрамлылық мәденияты» атлы презентацияларын семинар қатнасыўшыларына усыныс етти.Семинар даўамында филиал талабалары өзлерин қызықтырған сораўларына жуўаплар алды ҳәмде өз пикирлерин билдирди.Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша директор орынбасары А.Ермекбаева семинардың мазмунлы өткенлигин ҳәм бул семинарлар факультетлер, кафедралар көлеминде дөңгелек стол атырапында шөлкемлестирилиў мақсетке муўапық екенлигин айтты.Семинар соңында руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша директор орынбасары А.Ермекбаева келген мийманларға миннетдаршылық билдирди.