(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы мәжилислер залында «Медицина хызметкерлери күни» байрамы мүнәсибети менен өткерилген ушырасыў

Written by mednf.uz on .

medik fon   Ушырасыўды филиал директоры О.А.Атаниязова ашып берди. Ол өз сөзинде барлық қатнасыўшыларды, профессор-оқытыўшыларды ҳәм шыпакерлерди кәсиплик байрамы менен қутлықлады.Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизликке ерискеннен кейин Ден саўлықты сақлаў тараўында болып атырған реформалар ҳаққында айтып өтты.

    Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша директор орынбасары А.Ермекбаева шығып, бүгүнги байрам менен бәрше кәсиплеслерин қутлықлады.Филиалымызда ертеде жумыс ислеп,ҳәзирде напақа жасында болған профессор-оқытыўшыларымыз Жүзмурат Мәмбетов 80 жас ҳәмде Парахат Меңлимуратовтың 70 жас юбилярлары менен қутлықлап,оларға филиал директоры О.А.Атаниязова тәрепинен саўғалар, гүллер берилди.

den medik
    А.Ермекбаева олардың өмир жолы туўралы оқып еситтирди.М.С.Зарипова «Ден саўлықты сақлаў системасындағы жетискенликлер ҳәм заманагөй шыпакер» атамасындағы баянаты менен шықты.Баянатта ден саўлықты сақлаў тараўында алып барылып атырған жумыслар,жетискенлик лер ҳаққында тоқталып өтти. 1998 жыл 10-ноябрьде қабыл етилген «Өзбекистан Республикасы Ден саўлықты сақлаў системасын реформаластырыў,мәмлекетлик дәстүри туўрысында» Президент пәрманында заманагөй талапларға жуўап беретуғын ҳәм мәмлекетимиздин барлық орынларында халыққа қәнийгели медициналық хызмет көсететуғын атап айтқанда аналық ҳәм балалықты қорғаўда анық системасын пайда етиўде медицинаның ең тийкарғы ўазийпасы екени ҳаққында айтылган еди.Биринши Президентимиз И.Каримов 2006 жылдан баслап ноябрь айының ҳәр екинши ҳәптеси медицина хызметкерлери күни деп белгиленсин деген еди.Ол өз сөзиниң жуўмағында бәрше кәсиплеслерин байрам менен қутлықлады.Соң О.Сайтова,Ж.Мәмбетовлар сөзге шығып,медицина тараўында өткен дәўир менен ҳәзирги заманди салыстирип,мысаллар менен айтып өтти.Мустақыллыққа ерискеннен кейин болған өзгерислер,Президентимиздиң басламасы менен салынып атырған жаңа медициналық имаратлар,клиникалар ҳаққында айтты.Буннан кейин филиал оқытыўшысы Д.Қалбаев Шыпакерлер ҳаққында қосық қатарларынан оқып еситтирди.Буннан соң байрам кешесинде сөзге шыққанлар Республикамызда Ғәрезсизлик жылларында барлық тараўлар сыяқлы медицина тараўына да айрықша итибар берилгенлиги, бундай итибарлар нәтийжесинде жаңадан емлеўханалардың қурылып питкерилиўи, сондай-ақ республикамызда медицина қәнигелерине болған таллаптың артқанлығы ҳаққында атап өтти ҳәм барлық медицина хызметкерлериниң кәсиплик байрамы менен қутлықлады.