(8361)222-84-07

ТашПМИ Нөкис филиалында «14-январь Ўатан қорғаўшылар күни»не арнап «Миллий армиямиз - миллий ғуруримиз» ураны астында өткерилген ушырасыў

Written by mednf.uz on .

14-yanvar Ушырасыўды ТашПМИ Нөкис филиалы Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими методисти З.Алеуов ашып берди ҳәм келген мийманлар менен таныстырды. Барлық Ўатан қорғаўшыларды бүгинги байрам менен қутлықлады.

  Нукус ҳарбий госпитали, тиббий хизмат капитани Ш.Марданов Өзбекистан Республикасы Қураллы күшлериниң бүгинги күндеги жағдайы,профессионал армиямыздың халқымыз турмысындағы аҳмийети ҳаққында кең түрде шығып сөйледи.Сондай-ақ Миллий армиямыз ғәрезсизлигимиздиң тыныш ҳәм парахат турмысымыздың беккем кепили екенлиги ҳаққында тоқтап өтти.Президентимиз әскерий бөлим хызметкерлерин ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлап атырғанлығын атап өтти.Социаллық тәрептен әскерий бөлим хызметкерлерине 56 та турар жай биналары тапсырылғанлығын айтты.

14-yanvar2

   Соң тиббий хизмат капитани Эшмаматов Шуҳрат шығып сөйледи. Бүгинги күнде офицерлерге, әскерлерге берилип атырған жеңилликлер,жаратылған шарт-шараятлар ҳаққында сөз етти.Жоқары оқыў орынларына кириўи ушын әскерий бөлим тәрепинен берилетуғын имтиязлар ҳаққында тоқталды.Миллий армиямыздың жаратылыў тарийхы,ҳәзирги кундеги аҳўалы ҳаққында айтып өтти.Ушырасыў соңында талабалар өзлериниң қызықтырған сораўларын берди ҳәм тийисли жуўаплар алды.Филиал Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими методисти З.Алеуов келген мийманларға миннетдаршылық билдирди.